Stay High

Credits: 
Photography Daria Belikova @dariabelikova www.dariabelikova.com 
Producer Michael Drannikov @michael_sunder
Stylist Daria Kuvshinova @cared2much
MUAH Nataly Buldakova @natalybuldakova
Model Alim Khokonov @alim.khokonov (Daman managements) 
Photographer assistant Stanislav Kopanev @stanislavkopanev